Cirkulární ekonomika

 


Cirkulární ekonomika je ekonomický koncept inspirovaný přírodou, který je integrální součástí udržitelného rozvoje.
Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce a služeb.

Naším cílem je, aby všechny produkty, materiály a suroviny mohly být opakovaně využity.
Jejich hodnota je zachována v maximální možné míře.  Nejde ale jen o znovuvyužití materiálů, ale také o jejich původ.

SKOK vdi ve spolupráci s platformou circu.eu si klade za cíl kontrolovat vlastní výrobní procesy a jejich dopad na životní prostření včetně emisí CO2 a zpracování odpadu v celém životním cyklu produktů SKOKu.